Social
(+66)53-016501-2

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center

เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center 1. วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ) 2. ฟัง/พูด ภาษาอังกฤษพอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 4. อัธยาศรัยดี ยิ้มแย้ม 5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไ...

เปิดรับประมูลก่อสร้างอาคารพลาซ่า

เปิดรับประมูลก่อสร้างอาคารพลาซ่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ณ สำนักงานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลสามารถเข้ามาดูแบบอาคารได้ที่สำนักงานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 053-016503 ที่อยู่สำนักงาน 130 หมู่5 ตำบลหน...

เส้นทางจราจรขึ้นดอยสุเทพ วันปีใหม่

7 วันอันตราย 27 ธ.ค. 2556 – 2 ม.ค. 2557 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางเชียงใหม่ร่วมกับสหกรณ์นครล้านนาเดินรถ จำกัด มีการจัดระบบจารจรให้นักท่องเที่ยวนำรถไปจอด ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ์ (หน่องฮ่อ) และใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สี่ล้อแดง ในการรับส่งขึ้น...

โครงการสร้างพลาซ่าใหม่

ในเร็วๆนี้เชิญพบกับโครงการพลาซ่า ซึ่งเป็นบริการของทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ในการวางแผนการที่จะเปิดตัวโครงการพลาซ่าเป็นพลาซ่าขนาดใหญ่เพื่อผู้ค้ารายย่อย ซึ่งสถานที่จะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสหกรณ์นครลานนา...

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์

ทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด มีความยินดีรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด ในทุกวันทำการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร...

ลดราคาน้ำมัน 30 สตางค์

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก วันนี้เพียงท่านเข้ามาเติมน้ำมันที่ ปั้มน้ำมันบางจากของทางสหกรณ์น...

สำนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 34 ณ อาคารใหม่สำนักงานใหม่ ถ.มหิดล ค.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ตรงข้ามกับมงฟอร์ตวิทยาลัย) ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางถึง14 ไร่เศษ แต่พัฒนาเป็นพื้นที่ใช้สอยเพียง 5 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานสถานีบร...

สหกรณ์รถแดงขานรับจัดระบบขนส่งมวลชน

สหกรณ์รถแดงขานรับจัดระบบขนส่งมวลชน…….. นาย สิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด และในฐานะผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน สหกรณ์นครลานนาเดินรถ ฯกล่าวว่า การเตรียมดำเนินโครงการสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ แห่งที่ 3 นั้นเป็นแนวคิดและแผนงา...

มิติใหม่’สี่ล้อแดง’

นายสิงห์คำ นันติ ประธานกรรมการสหกรณ์ล้านนาเดินรถ จำกัด กล่าวว่า บริการรถสาธารณะใน จ.เชียงใหม่ ของสหกรณ์ มี 3 ส่วน คือ รถตู้ไม่ประจำเส้นทาง รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถสี่ล้อแดง ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นักท่องเที่ยวติดต่อได้ที่ 0-5327-9291 หรือ 0-5327-4230 เวลา 07.00-...