Social
(+66)53-016501-2

กิจกรรมสหกรณ์

ฉลาม

เครื่องดื่ม ฉลาม ได้เข้ามาจัด กิจกรรม ในสำน...

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ลแบรรดารถสองแถวส...

ประเพณีไทย

นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 รอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 ของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด พร้อมกันนี้ นายสิงห์คำ  นันติ ประธานสหกรณ์ฯ นำคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพร ณ ศูนย์ส...

รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น

นายสิงห์คำ นันติ ประทานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น

ร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

นายสิงห์คำ นันติ ประทานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด และพนักงานร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ปี 2556 ณ หน้าสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำ...